www.sukruunal.com
 
bilgi@sukruunal.com
 


 
SON GELİŞMELER
 Kitabım Satışa Çıktı ...

 Resim ve Video Galeriler

 WEB Sitemiz Yayında


Dostluğa Adanmış Yıllar
 
  3. YIL - 1980
 

Turnuvanın Gelişmesi 

1980 yılında tüzük gereği Gediktepe Köyü turnuvayı üstlendi. Ben de Gediktepe Köyü dernek başkanı olduğum için köyümün organize edeceği bu turnuvanın başkanı oldum. Turnuvanın kurulduğu günden 1980 yılında başkan olduğum döneme kadar sürekli organizasyonda bulunduğumdan turnuvayı yakından gözlemleme şansım oldu.

Kendimi ve köyümü, 1980 yılında yapacağımız bu turnuvaya hazırladım. Önceki yıllarda yapılan turnuvalardaki organizasyon ve kurallar konusundaki eksiklikleri tespit ettim. Bu eksiklikleri gidermek için Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki idarecileri yakından tanıyan Ağaçsaray Köyü’nden Sinan Birdal ile temasa geçtim.

Onun tavsiye ettiği isimlerle görüştüm. Federasyon yetkililerinden profesyonel bir turnuvanın nasıl organize edileceği, hakemlerin nasıl maçlara atanacağı konularını etüt ettim ve buna göre plan yaptım.

İlk önce toplanabileceğimiz ve akşamları çalışma yapabileceğimiz bir toplantı odasına ihtiyacımız vardı. İlk iş olarak onu çözdüm. Şişhane sokakta Ünal Ailesi’ne ait bir binanın birinci katını bu iş için hazırladım. 1980 yılının ilk toplantısını önceki yılın turnuvaya katılan 10 köy başkanıyla birlikte bu binada yaptık. Gecen yılı organize eden Kardere köyüne Teşekkür edildi, turnuvaya katılmak isteyen köylere yazı yazılması ve yeni katılım şartları görüşüldü.

09.02.1980 günü yeni katılacak köylerle birlikte toplantı yapılması kararlaştırıldı.        Yeni katılım şartlarını hazırlamak ve yeni tüzük çalışması yapmak üzere Gediktepe köyü Derneği’ne yetki verildi.

09.02.1980 günü aynı mekânda toplanıldı. Önceki sene turnuvaya katılan köylere ek olarak ilk kez bu toplantıda aramıza katılan Eskibağlar ve 1978 de aramıza katılan, 1979 turnuvasına katılmayan Tan ve Tandırbaşı köylerinin de turnuvaya katılması oy birliğiyle kabul edildi. Yeni köylerin katılımıyla 1980 yılı turnuvasının 13 köy ile oynanmasına karar verildi.

Gediktepe köyünün sunduğu öneriler

 

Genel kurulda Gediktepe’nin sunduğu ve gerçekleştirilmesini önerdiği konular şunlardı,

1. Turnuvanın uygulanabilir bir tüzüğü yoktu. Her konu genel kurulda görüşülüyordu. Turnuvaya yeni bir tüzük hazırlanmalıydı.

2. Turnuvaya bir resmiyet kazandırılmalıydı. Bunun için turnuvanın yapılacağı ilçedeki Kaymakamlığa ve Emniyet Amirliğine resmen müracaatta bulunulmalıydı.

3. Maçları yöneten hakemler yetersizdi ve lisansları yoktu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ne hakem istemek üzere resmen müracaatta bulunulmalıydı.

4. Sahada görev yapan güvenlik görevlileri yoktu, kendi aramızda kolluk görevlileri oluşturmalıydık ve Emniyetten yardım istemeliydik. 

5. Basının ilgisi çekilememişti, basınla sıkı ilişki kurulmalıydı.

6. Saha içi düzen ve organizasyon iyi değildi. Takımların sahaya çıkışından soyunma yerlerine kadar bir düzenleme gerekliydi.

7. Turnuvanın açılış ve kapanışlarına bir düzen getirilerek törenler yapılmalıydı.

8. Turnuvaya bir amblem yapılmalıydı, başlıklı kâğıt, eseme listesi hazırlanmalıydı ve sahaya çıkan her futbolcuya yeni lisans çıkartılmalıydı.

9. Yeni kurullar oluşturulmalı, kurallar konulmalı ve ciddi bir şekilde tatbik edilmeliydi.

         Bu konuları gerçekleştirmek üzere Gediktepe Köyü yönetimine yetki verildi. Toplantıda turnuvanın 26.03.1980 günü başlamasına karar verildi.

         Genel kuruldan yetki aldıktan sonra çalışmalara başladık. 20.02.1980 günü Haydarpaşa sahasının bize tahsis edildiğine ait evrakı Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğü’nden aldım. 28.02.1980 tarihinde Üsküdar Kaymakamlığı’na ön yazı ile birlikte bu evrakı sundum. Maçların 26.03.1980’de başlayacağını ve 22.06.1980 günü son bulacağını, izin verilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedim. İşi ikili ilişkileri geliştirerek takip ettim ve en kısa zamanda gereken izini aldım. Bu izinle hakem için TFF’ne müracaatta bulundum.

         Tüzüğü gözden geçirdik ve yeni tüzüğü hazırladık. Turnuvada oynayacak her futbolcu için federasyon kurallarına göre yeni lisanslar hazırlandı. Turnuvanın amblemi yoktu. Hüseyin Çakmaktaş’ın hazırladığı amblemler değerlendirildi ve bugün halen kullanılan turnuva amblemi genel kurulda kabul edildi.

         Turnuva amblemi rozet olarak hazırlandı ve dağıtıldı, başlıklı kâğıt, eseme listeleri, hakem raporları ve saha komiserleri için matbu kâğıtlar hazırlandı. Bunların hepsi bastırılarak ilk defa 1980 yılında kullanılmaya başlandı.

        Yönetimdeki arkadaşlarla, tüzük maddelerini inceleyerek 14 maddeden oluşan tüzüğü gerekli gördüğümüz yeni maddeler ekleyerek 24 maddeye çıkarttık. Bir köklü değişikliklete şu oldu: Genel kurul, kural koyucu ve en üst kurul oldu, beş yeni kurul ihdas edildi. Bu kurullar şunlardır:

1. Federasyon Kurulu: Genel kurulda 5 asil ve 3 yedek üye olarak seçilecek, ceza kurulunun vereceği cezaya itiraz edildiğinde, konuyu bu kurul görüşerek karara bağlıyacaktı.

2. Ceza Kurulu: Her köyden verilen bir üye ile oluşturulacaktı. Görevi, komitenin sevk edeceği olaylara gerekli cezayı vermekti.

3. Hakem Kurulu: Federasyon üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşuyordu. Maçlara hakem tayin etmekle görevliydi. Turnuvanın üçüncü haftasından itibaren hakemler T.F.F tarafından atandığı için bu haftadan itibaren görev değişikliği ile bu kurul hakemleri koruma, kollama ve onlarla ilgilenen bir kurul olarak görev yaptı.

4. Tertip Kurulu: Her köyün başkan ve yardımcılarından oluşuyordu, vazifesi turnuvayı yürütmek ve yönetmekti.

5. Lisans Kurulu: Lisansların yeniden resimli ve vizeli olacak şekilde hazırlanmasından sorumluydu.

           Bugün halen kullanılmakta olan başlıklı kâğıt, eseme listesi, hakem raporları ve lisanslar ilk kez o yıl bastırılmıştı.

           Maçlar, 02.04.1980 günü başladı. İki hafta boyunca, maçlar, daha önce amatör de olsa hakemlik yapmış üç hakem tarafından oynatıldı. 16.04.1980 günüden itibaren maçlarımız TFF’ndan gönderilen hakemlerle oynatıldı. Hakem alabilmek için çok büyük çaba sarf edildi, Bürokratlar ve siyasiler devreye sokuldu. (Bkz. Dostluğa Adanmış Yıllar – Şükrü Ünal)

         KKDT’nın ilk resmi müracaatı 28.02.1980 günü Üsküdar kaymakamlığına yapıldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra 26.03.1980 günü 1980 yılı Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası çok görkemli bir törenle açıldı.

         Açılış töreni, ilk defa olimpiyatlarda olduğu gibi, bütün takımların önünde köylerinin isimlerini taşıyan tabela, arkalarında köy futbol kulübü başkanı, antrenörü, köy flaması ve formalı sporcularının geçiş töreniyle başladı. Sahada 13 köy takımı futbolcuları yerlerini aldı.                                                                

        Yaptığım açılış konuşmasında turnuvanın kuruluşundan o güne kadar yaşanan gelişmelerden ve o yıl kurduğumuz komitelerden bahsettim. Emeği geçenlere teşekkür ettim. Resmi hakem alabilmek için yapılan girişimlerden bahsettim ve sanki turnuvanın bu kadar uzun yıllar süreceğini biliyormuş gibi konuşmamı “nice senelere turnuva” diye bitirdim. Daha sonra yapılan iki maç ile açılış devam etti.

        Birinci maçta, Sinan Birdal’ın tavsiye ve organizasyonuyla İstanbul’un amatör küme şampiyonu Çırçır Spor – Kemah karması ile karşılaştı İkinci karşılaşma için, 1980 yılında turnuvaya katılan 13 köyden seçilen futbolculardan iki takım çıkartıldı. Takımlar, Bozoğlak ve Doğanbeyli nahiye formalarıyla sahaya çıktı 22.06.1980 günü yapılan son maçlarla turnuva sona erdi.

        Kapanış günü hiç unutamayacağım hatıralarla doludur. Son gün turnuva bitmiş, Haydarpaşa sahası Gediktepe’li gençler tarafından süslenmişti. O gün maçları olan bütün takımlar sahaya çıktı, davul zurna eşliğinde bar tutuyorlar, bütün takımlar taraftarları ile birlikte sahaya çıkmış oynuyorlardı. Bendeki mutluluğu düşünün.

        Bütün bu olanlara rağmen köyüm adına üstlendiğim çok büyük bir görevi başarı ile tamamlamıştım. Ayrıca Kemah Köyleri Turnuvasına çok şeyler katmıştık.  Rahmetli Orhan Bozdemir geldi, koluma girdi, ona sarıldım üzüntümü ve mutluluğumu onunla paylaştım.(Neden ağladım Bkz. Dostluğa Adanmış Yıllar – Şükrü ÜNAL).

        Ertesi gün, dönemin Bulvar gazetesinde görev yapan rahmetli gazeteci Hasan Torlak büyük puntolarla,

“BÖYLESİNE ANLAMLI FUTBOL TURNUVASI NE DUYULDU, NE YAPILDI, NE DE GÖRÜLDÜ” manşetini atmıştı (Bkz.: Dostluğa adammış yıllar – Şükrü ÜNAL)

 

1980 Yılı Turnuva

A. BAŞKAN

Turnuva yönetim kurulu başkanı Şükrü Ünal  (Gediktepe)

B. KATILAN KÖYLER

·        Kardere

·        Taşbulak

·        Ağaçsaray

·        Tandırbaşı

·        Doğanbeyli

·         Hakbilir

·        Bozoğlak

·        Ayranpınar

·        Eskibağlar

·        Gediktepe

·        Cevizlik

·        Tan

·        Seringöze        

C. SONUÇLAR

·        Şampiyon                                                  Gediktepe

·        İkinci                                                         Cevizlik

·        Üçüncü                                                      Taşbulak

·        Centilmen                                                   BOZOĞLAK - TANDIRBAŞI

·        Gol kralı                                                      Mustafa UYAN (Gediktepe)

·        En az gol yiyen kaleci                                  Muammer UYAN (Gediktepe)

·        En Centilmen Kaptan                                   Savaş ÖZYALÇIN (Seringöze)

·        Karmaya En Çok Seçilen Futbolcu                Yakup AYDEMİR (Doğanbeyli)

 

D. ÖNEMLİ OLAYLAR

·        1978 yılı turnuva 3.cüzü Gediktepe Köyü turnuvayı organize etti. (bkz.: “Dostluğa adanmış yıllar”  Şükrü ÜNAL )

·        Turnuvaya 13 köy katıldı.

·        İlk kez, Kaymakamlığa, Emniyete ve Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen müracaat edildi ve resmi hakem alındı. (bkz.: “Dostluğa adanmış yıllar”  Şükrü ÜNAL)

·        İlk kez, başlıklı kâğıt, eseme listesi, hakem raporları ve her yıl vize olacak şekliyle lisans kartları bastırıldı.

·        İlk kez Genel Kurul, kural koyucu görevini üstlendi ve icra için kurullar oluşturuldu.

·        Federasyon kurulu, Ceza kurulu, Tertip kurulu, Hakem kurulu oluşturuldu. (bkz.: “Dostluğa adanmış yıllar”  Şükrü ÜNAL )

·        Tüzük, 24 maddeye çıkartıldı.

·        Sahada kolluk görevlileri bulundu ve saha komiseri, resmi rapor verme işlemine başladı.

·        Olimpiyatlarda olduğu gibi (takımların, bayrak ve flamalar ile anonslar eşliğinde sahaya çıkması, Köy isimlerine göre sahada dizilmeleri) bir açılış yapıldı ve kapanışda, davul zurna ile bar tutuldu.

     *   Haydarpaşa’da turnuvaya değer katan bir büfe yapılarak ileride ihale edilmesine ışık tututldu


Şükrü Ünal (c) 2011    Powered Ezelnet    bilgi@sukruunal.com